vocational

1. Uppstart: Bedömning
Ta del av kartläggningsmaterial från processansvarig / studie- & yrkesvägledare.

2. Mapping competence
Träff med validand.

3. Fördjupad kartläggning
En bedömningsplan upprättas.

4. Bedömning
Bedömningen genomförs. Den kan vara praktisk, teoretisk och muntlig.

5. Dokumentation
Betyg eller intyg utfärdas. Återkoppling av resultat till validand.

6. After validation
Återkoppling till processansvarig / studie- & yrkesvägledare.

Skolverkets kursplaner

Competence mapping

Here you can download the Swedish National Agency for Education's Skills Survey Form!