Processansvarig / Studie- och yrkesvägledare

1. Uppstart: Övergripande kartläggning
Processen startar med information och vägledning. Bedömning för vidare till validering.

2. Mapping competence
Tillsammans med validand genomförs en kartläggning och insamling av meriter. Validanden genomför en självskattning. 

3. An initial assessment
Efter kartläggningen görs en första bedömning och ger rådgivning om hur validanden kan gå vidare. Efter validandens beslut fortsätter processen.

4. Validation performers
Processansvarig / studie- och yrkesvägledare kontaktar lärare eller handledare hos en utbildningsanordnare eller ett företag kontaktas. Kartläggningsmaterial överlämnas.

5. Återkoppling
Återkoppling från bedömare till processansvarig / studie och yrkesvägledare. 

6. Planering vidare
Uppföljning och utvärdering. Information och planering vidare med validand. Eventuell utbildning/arbete/praktik. Utskrift av betyg och intyg.

Competence mapping

Here you can download the Swedish National Agency for Education's Skills Survey Form!