Branschvalidering

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi.
Det är branschens verksamheter och företag som står för legitimiteten och branschvalideringen har ett nationellt erkännande.

Valideringen fokuserar på branschens krav på yrkeskompetens, det vill säga sådan kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör individen anställningsbar inom ett kompetensområde eller i en yrkesroll. Därför är ofta branschvalidering ett förstahandsval när syftet är att förbättra individens möjligheter på arbetsmarknaden och att få ett yrkesbevis. Företag och verksamheter kan också använda branschvalidering internt för att effektivisera sin kompetensförsörjning. 

Länkar till branschens validering:

Bygg- och anläggning            www.byn.se/validering

CNC- teknik                          www.sktc.se/cns-teknik/     https://sktc.se/testcenter/

Elteknisk validering               www.ecy.com/sv/validering

Fastighetsbranschen             www.fastun.se       www.faval.info/vaara-testcenter

 

Frisör                                   www.frisorforetagarna.se   www.frisorforetagarna.se/media/1589/valideringhttps://www.frisorforetagarna.se/media/1589/validering_1.pdf

Gjuteri                                 www.svenskagjuteriforeningen.se     www.sktc.se/industriteknikbas

Handel                                 www.handelsradet.se/yrke- och-kompetens/validering/

Hantverk                              www.hantverkarna.se

Hotell- och restaurang          www.uhr.nu/validering    www.uhr.nu/validering-hotell-och-restaurang/

Industri, produktionspersonal med automationsinriktning   www.svenskindustrivalidering.se

Industriteknik Bas, produktionspersonal      www.svenskindustrivalidering.se

Industriteknik, underhåll bas                       www.svenskindustrivalidering.se

Processindustri, processoperatör                www.svenskindustrivalidering.se

 

Livsmedel, processteknik BAS, industriteknikbas      www.livsmedelsforetagen.se

www.livsmedelsforetagen.se/medlem/dokument/validering-processteknik-bas/

Måleri                                  www.malare.nu      www.malare.nu/valideringsintyg

Naturbruk                            www.nyn.se      www.nyn.se/validering/

Städ- och service                  www.sry.se      www.sry.se/sry-bas-validering/

                                           www.sry.se/dipl-handledare/

Svets, nivå vit                       www.svets.se          www.svets.se/validering 

Transport, lastbilschaufför    www.tya.se   www.tya.se/arbeta-i-branschen/validering-av-kompetens/

Transport, mekaniker           www.transportforetagen.se 

Trädgårdsanläggning            www.yrkesbevis.com   

Träteknisk validering            www.tmf.se      www.tmf.se/framtidensindustri/validering/

Underhållsteknik                  www.svensktunderhall.se     www.svensktunderhall.se/certifiering/

VVS                                     www.vvsyn.se      www.vvsyn.se/validering/

Vård- och omsorg                 www.vo-college.se      www.vo-college.se/validering