Processansvarig / Studie- och yrkesvägledare

1. Uppstart: Övergripande kartläggning
Processen startar med information och vägledning. Bedömning för vidare till validering.

2. رسم الخرائط الكفاءة
Tillsammans med validand genomförs en kartläggning och insamling av meriter. Validanden genomför en självskattning. 

3. تقييم أولي
Efter kartläggningen görs en första bedömning och ger rådgivning om hur validanden kan gå vidare. Efter validandens beslut fortsätter processen.

4. الأداء التحقق من صحة
Processansvarig / studie- och yrkesvägledare kontaktar lärare eller handledare hos en utbildningsanordnare eller ett företag kontaktas. Kartläggningsmaterial överlämnas.

5. Återkoppling
Återkoppling från bedömare till processansvarig / studie och yrkesvägledare. 

6. Planering vidare
Uppföljning och utvärdering. Information och planering vidare med validand. Eventuell utbildning/arbete/praktik. Utskrift av betyg och intyg.

اختصاص رسم الخرائط

يمكنك هنا تنزيل نموذج استبيان مهارات الوكالة الوطنية السويدية للتعليم!