Validering – snabbare väg till arbete

Vad är validering?
Validering betyder att du får din erfarenhet bekräftad, bedömd och dokumenterad.

Vad är en bransch?
Bransch betyder yrkesgren eller verksamhetsområde.

Validering i
Östergötland

Här kan du som funderar på vad validering är, vill valideras eller är validerare hitta mer information om vad en validering innebär och hur den går till.

Vad är validering?

Validering innebär att synliggöra, identifiera, erkänna och dokumentera din verkliga kompetens. Det kan handla om den kompetens och erfarenhet som du har skaffat dig.

Kartläggning av kompetens

Du fyller i ett kartläggningsmaterial samt gör en självskattning av de erfarenheter du tycker är viktiga att få dokumenterade. Du skriver ett detaljerat dokument om dina erfarenheter inom det område som du önskar validera. Du som samlar in arbetsintyg, tjänstgöringsintyg och betyg/intyg från utbildningar och kurser som du tycker är aktuella för validering.

En första bedömning

Efter kartläggningen gör Validering i Östergötland en första bedömning och ger råd om hur du kan gå vidare. Beslutet fattar du själv. Utförare av validering ställer krav på hur mycker grundkompetens du ska ha för att de ska kunna genomföra en validering.